Згода користувача

 

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Бюджет участі» bu.mvk.if.ua , а також умови подання проектів Авторами, за яких їхні проекти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок міського бюджету.

 

 1. Терміни та визначення
  1. Електронна система «Громадський проект» (далі - «Система») – інформаційна система (веб-сайт) автоматизованого керування процесами у рамках Бюджету ініціатив мешканців Івано-Франківської МТГ, що забезпечує автоматизацію процесів подання проектів для голосування, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів. Система та Адміністрація Сайту не є сторонами у фінансових відносинах між Авторами проектів та містом.
  2. Бюджет ініціатив мешканців Івано-Франківської МТГ (бюджет участі)  – це місцева бюджетна програма, що базується на місцевій ініціативі – формі прямого волевиявлення мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення територіальною громадою окремих напрямків використання бюджетних коштів. Кошти Бюджету ініціатив мешканців Івано-Франківської МТГ спрямовуються на реалізацію проектів, які надійшли від мешканців Івано-Франківської МТГ та здобули найбільшу підтримку серед мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади шляхом рейтингового голосування.
  3. Робоча група – створена розпорядження міського голови робоча група, яка здійснює детальний аналіз та оцінку запропонованих проектів і надає обґрунтовані рекомендації щодо їх реалізації.
  4. Проект – програма, план дій, комплекс робіт, викладені у формі описання із належним обґрунтуванням, розрахунками, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його реалізації за рахунок коштів Бюджету ініціатив мешканців Івано-Франківської МТГ.
  5. Автор проекту – фізична особа, якій виповнилося 18 років;
  6. Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить опис проекту.
  7. Голосування – процес визначення мешканцями Івано-Франківської МТГ проектів-переможців, серед відібраних робочою групою проектів.
  8. Адміністрація сайту - виконавчий орган міської ради.
  9. Результати голосування – підрахунок голосів поданих за кожен з проектів у системі.
  10. Проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів до моменту вичерпання загальної суми визначеної Програмою на поточний рік.
  11. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.

 

 1.  Загальні умови
 2. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.
 3. Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проект, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.
 4. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.
 5. Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайтута його сервісів.
 6. Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі пунктів супроводу Бюджету участі Івано-Франківської МТГ.
 7. Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.
 8. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.
 9. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.
 10. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.
 11. Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.
 12. З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.
 13. Конкурс
 1. Визначення переможців відбувається на конкурсній основі.
 2. Організатором конкурсу виступає відділ стратегічних комунікацій.
 3. Детальний аналіз та оцінку запропонованих проектів здійснює робоча група.  Для забезпечення якості та прозорості до складу робочої групи можуть входити фахівці виконавчих органів Івано-Франківської міської ради (не більше 50% осіб) та представники громадськості. Загальна кількість учасників - 15.
 4. Експертна група  розглядає проекти, після чого вони висуваються на голосування.

 

 1. Реєстрація
 2. Автор проекту зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку  персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до міської ради.
 3. Автор підтверджує, що особисті дані, що зазначаються ​​у Формі-проекту чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Автор зобов'язується надати актуальну інформацію.
 4. Зареєструвавшись на сайті для подання проекту, Автор приймає та підтверджує свою проінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.
 5. Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.
 6. Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проекту у наступних випадках:

-  Даний документ належить не тій особі, яка зазначена в графі ПІБ при реєстрації.

- Дата народження в документі і реєстраційній формі не збігаються.

- Документ, що підтверджує особистість, прострочений / недійсний.

- Прикріплений скан документа, що підтверджує особистість, з іншим номером або це - документ іншої особи.

- Відсутній скан сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання.

 1. Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Автора у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Автором. Наступні дії Автор може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

 

 1. 5. Подання проектів
 2. Перед поданням проектів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проекту.
 3. Автор проекту повинен надати детальний опис проекту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.
 4. Автор повинен зібрати підписи 20-ти осіб для малих проектів та об'єктів культурної спадщини та 50-ти осіб для великих проектів та ремонту малих вулиць і додати до проекту список підписів.
 5. Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проекту, є достовірною.
 6. Автор підтверджує, що інформація, надана у Формі-проекті не порушує прав третіх осіб.
 7. Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подачі подання проекту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

 6. Оцінка проектів

 1. Робоча група залишає за собою право відхилити проект на будь-якому етапі та відправити на корегування  у випадку,  якщо:
  1. Зібрано менше підписів за проект ніж це визначено Положенням про Бюджет участі Івано-Франківської МТГ.
  2. Реалізація проекту передбачає винятково розробку проектної документації.
  3. Реалізація проекту носить незавершений характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів).
  4. Реалізація проекту передбачає витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.
  5. Реалізація запропонованого проекту порушує чинне законодавство України.
  6. Реалізація проекту порушує права третіх осіб.
 2. Проекти-переможці визначаються шляхом відкритого голосування жителів міста в електронному вигляді та у ЦНАПах.
 3. Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити Автора про причину відмови у допуску проекту до голосування.
 4. Якщо проект буде перероблено пізніше, ніж за 7 днів до початку голосування, він вважатиметься недійсним та у подальшому не може бути розглянутий Комісією з питань Бюджету участі.
 5. 7. Голосування
 6. Голосувати за проекти Бюджету участі ІФ МТГ можуть мешканці, яким на момент голосування виповнилося 18 років та які мають реєстрацію в ІФ МТГ.
 7. Голосування за проекти здійснюється у  Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) та його віддалених офісах, –  шляхом внесення оператором даних у Систему.
 8. Ідентифікація особи, яка голосує, здійснюється за допомогою системи BankID та ЕПЦ абр паспорта громадянина України.
 9. Адміністрація Сайту залишає за собою право зупинити голосування за певний проект у разі, якщо виникла підозра в штучній накрутці голосів.

 

 1. 8. Реалізація проекту

 1. У разі, якщо проект автора перемагає в голосуванні, Івано-Франківська міська рада реалізує проект за рахунок бюджетних коштів в поточному календарному році в рамках зазначеного автором бюджету проекту.

 1.     У разі набрання проєктом однакової кількості голосів та вичерпання коштів, виділених в рамках одного циклу бюджету участі, фінансуванню підлягає той проєкт, вартість якого є меншою. Спірні питання розглядаються робочою групою.

 1. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за проекти на всіх етапах конкурсу. Робоча група здійснює перевірку виключно технічних вимог до проектів.
 1. Автор дає згоду на всі рішення міської ради щодо методів, матеріалів та строків, що пов’язані з реалізацією його проекту.
 2. У разі виникнення у Автора претензій до інших Користувачів Сайту, Автор зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.
 3. Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проектів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор) .
 4. До форс-мажорних відносяться наступні явища:

а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);

в) дії органів влади (заборони, квоти тощо).

 

 1. Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.
 2. Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проекту) Адміністрації Сайту.

 

 1. 9. Інші умови
 2. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації Бюджету участі вирішуються у відповідності до чинного законодавства.
 3. Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.
 4. Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.
 5. Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, зімнювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цієй Угоди.
 6. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

 

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.